Brúum bilið

Brekkubæjarskóli tekur þátt í verkefninu Brúum bilið – samstarf leikskóla og grunnskóla á Akranesi. Starfið hefur verið með formlegum hætti frá árinu 1996 og hefur tekið nokkrum breytingum á þessum tíma eflst og batnað. Starfið er í mjög föstum skorðum í grundvallaratriðum en tekur smávægilegum breytingum milli ára  því sjaldnast vinnur sama fólkið að því tvö ár í röð.

Tilgangurinn með verkefninu er:

  • Að skapa samfellu í námi barna / nemenda á þessum tveimur skólastigum.                        
  • Að byggja upp gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara á báðum skólastigum.
  • Að stuðla að vellíðan og öryggi barna við að fara úr leikskóla í grunnskóla.

Helstu þættir starfsins eru:

  • Skólastjóri býður væntanlegum nemendum í heimsókn í september og sýnir þeim skólann.
  • Haustskóli í byrjun október, en í hann koma væntanlegir nemendur skólans.
  • Söngsamvera allra leikskóla og grunnskólanna  í nóvember og í febrúar.
  • Vorskóli verður fyrir væntanlega nemendur í apríl.
  • Íþróttadagur og húllum hæ í maí.
  • Starfið er endurmetið með fundum í janúar og júní.

Skilafundur er síðan haldinn að vori þar sem fulltrúi leikskóla fer í gegnum og afhendir skólanum þau gögn sem þarf um væntanlega nemendur.