Skólaheilsugæsla

Heilsugæsla í Brekkubæjarskóla er á vegum HVE Akranesi og fylgir hún tilmælum landlæknis um áhersluþætti í skólaheilsugæslu og er til ráðgjafar í skólanum um ýmsa þætti er lúta að heilsufari og vellíðan nemenda. Skólahjúkrunarfræðingur Brekkubæjarskóla er Ólöf Lilja Lárusdóttir, oloflilja@brak.is.

Viðverutími skólahjúkrunarfræðings veturinn 2023 - 2024 er þriðjudaga til fimmtudaga kl. 9:15 - 14:15.

  • Hlutverk skólaheilsugæslu er að fylgjast með heilsu, þroska, líðan og högum barna á grunnskólaaldri og þar með stuðla að líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði.
  • Skólahjúkrunarfræðingur er með reglulegar skoðanir, viðtöl og fræðslu ásamt bólusetningum.
  • Skólaheilsugæslan vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem veita skólabarninu þjónustu.
  • Skólahjúkrunarfræðingur, kennarar eða skólaliðar veita fyrstu hjálp ef slys ber að höndum. Ef barn veikist í skólanum eða meiðist alvarlega er haft samband við forráðamenn. 

 Á heimasíðu Landlæknis, landlaeknir.is, og á heilsuvera.is má finna nánari upplýsingar um heilsuvernd grunnskólabarna, bólusetningar (ónæmisaðgerðir), skimanir(skólaskoðun) og ráðleggingar til foreldra um heilbrigðistengd málefni.

Mjög mikilvægt er að láta skólahjúkrunarfræðing vita ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. sykursýki, bráðaofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.