Skólaráð

Við grunnskóla skal starfa skólaráð (skv.8. gr. laga um grunnskóla nr. 91) sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endaleg ákvörðun um þær er tekin.  Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.  Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð er skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúm kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess.  Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Skólaárið 2020-2021 sitja eftirtaldir í skólaráði:

Skólastjóri

Arnbjörg Stefánsdóttir

Aðstoðarskólastjóri

Elsa Lára Arnardóttir situr alla fundi ráðsins og ritar fundargerð.

Fulltrúar foreldra

Kristín L. Kötterheinrich

Tinna Steindórsdóttir

Fulltrúi grenndarsamfélags

Ólöf Linda Ólafsdóttir

Fulltrúar kennara

Ingibjörg Torfadóttir

Nanna María Elfarsdóttir

Fulltrúi annarra starfsmanna

Rósa María Sigurgeirsdóttir

Fulltrúar nemenda